Toiminta

 


Vilhonkadun myymälä kerhon perustamisvuonna 1969

Pitkänsillanranta 11:n vaihtoautomyymälään päätyi monen jäsenen ensimmäinen Alfa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koska klubilaisten Alfa-harrastus on peräisin jo ensimmäisen maahantuojan Suomen Koneliike Oy:n (1950-87) ajoilta, keskeisenä päämääränä on kyseiseen ajanjaksoon liittyvien asioiden tutkiminen ja taltiointi. Tähän on liittynyt myös mm. Eläintarhan ajoihin 1930-luvulla osallistuneiden Alfojen kartoittaminen yhteistyössä ulkomaisten tahojen kanssa. Klubi on myös mukana jo vuosikymmeniä jatkuneessa kansainvälisessä Alfa Romeon historiaan liittyvässä tutkimustoiminnassa, jonka tarkoitus on tehtaan avustuksella kartoittaa merkin menneisyydessä olevia aukkoja. Erityisen merkittävänä osana tässä on niiden Alfa Romeon alkuvuosikymmenillä valmistettujen yksilöiden historian selvittäminen, joiden kohtalo on jäänyt tuntemattomaksi sotien tai muiden erikoisten tapahtumien seurauksena. Näistä voidaan esimerkkinä mainita toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliittoon takavarikoitujen autojen kohtalot sekä jotkut Suomea sivuavat tapaukset. Kansainvälisessä yhteydenpidossa on monipuolisesti hyödynnetty jäsenistön laajaa kontaktiverkkoa, kielitaitoa ja eurooppalaisellakin tasolla huomattavaa Alfa Romeoon liittyvää tietoutta. Varsinkin tämän vuosituhannen puolella eräs osa toimintaa on ollut yhteydenpito viranomaistahoihin merkkiin liittyvissä lainsäädäntö- ja muissa asioissa lausuntojen ja muistioiden muodossa.

Vilhonkatu 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paheksuttavana asiana on koettu erityisesti nykyisellä sosiaalisen median aikakaudella Suomessa voimakkaasti lisääntynyt ilmiö, jossa Alfa Romeon historiaa vääristelevät ja perättömiä tietoja levittelevät pätemisen tarvetta potevat asioista tietämättömät henkilöt. Tällaista uushistoriankirjoitusta esiintyy tunnetusti muuallakin. Lisäksi viime aikoina on ilmennyt tapauksia, joissa erilaiset “tutkijoiksi” esittäytyvät henkilöt ovat soitelleet vanhoja yksilöitä omistaville tai aikanaan omistaneille, usein iäkkäämmille ihmisille ja koettaneet jopa ahdistelevaan sävyyn urkkia heiltä tietoja.Tällaisten hämäräjobbarien ja keinottelijoiden ainoa tarkoitus on ihmisiä petkuttamalla löytää vanhempia Alfa-yksilöitä varaosiksi purkamista tai edelleenmyyntiä varten.

Korjaamon sisäänkäynti 1950-luvun lopulla

Tampereen liike

Tampereen liike

Portin Alfa-mainos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s